Các thành viên SEIU 503 làm những công việc thiết yếu để duy trì hoạt động của Oregon. Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình trong các vụ cháy rừng, đảm bảo trường học sạch sẽ và an toàn, cung cấp dây cứu sinh cho các gia đình gặp khó khăn, v.v. Mọi người dân Oregon đều bị ảnh hưởng bởi công việc của chúng tôi, và wKhi chúng tôi mặc cả các hợp đồng mới vào năm 2023, chúng tôi sẽ yêu cầu sự tôn trọng mà chúng tôi xứng đáng nhận được đối với các dịch vụ công mà chúng tôi cung cấp.