Các thành viên SEIU tại một cuộc biểu tình cầm biển hiệu và biểu ngữ màu tím

Thương lượng tập thể là cốt lõi của Liên minh chúng tôi. Bằng cách tham gia cùng nhau, chúng tôi có thể thương lượng về mức lương và lợi ích trong hợp đồng của chúng tôi mạnh hơn những gì chúng tôi có thể đạt được một mình.

 

Đọc hợp đồng của bạn.

Hợp đồng bao gồm tất cả mọi thứ, từ tiền lương, lợi ích đến thời gian nghỉ và các thủ tục kỷ luật. Nếu bạn có thắc mắc về hợp đồng của mình hoặc nếu bạn tin rằng các quyền của mình đã bị vi phạm, hãy nói chuyện với người quản lý công đoàn hoặc gọi cho Trung tâm Hỗ trợ Thành viên của chúng tôi theo số 1-844-503-SEIU (7348) để được kết nối.