Các công nhân của bang 22,000 cùng tham gia SEIU 503 để biến Oregon thành một nơi tốt hơn để sống và làm việc. Các thành viên SEIU 503 là công nhân của DHS cung cấp dịch vụ trực tiếp cho hơn một triệu người dân Oregon mỗi năm, công nhân ODOT làm việc trong thời gian dài để đảm bảo đường xá và cơ sở hạ tầng an toàn, công nhân Công viên giữ cho công viên tiểu bang của chúng ta đẹp và dễ tiếp cận, và nhiều hơn nữa.

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!