CAPE là gì?

Hành động Công dân vì Giáo dục Chính trị, hay “CAPE” là Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) của tổ chức chúng tôi. Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động của Công dân vì Giáo dục Chính trị), bạn sẽ giúp bầu ra những nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người lao động và gia đình chúng ta.

Một nhóm thành viên SEIU đứng cùng nhau và mỉm cười

Những người được bầu để đại diện cho người dân Oregon ở Salem và Washington DC ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình lao động và điều quan trọng là các gia đình lao động phải có tiếng nói trong quá trình này. Các thành viên của CAPE được khuyến khích ra tranh cử và là người có tiếng nói hàng đầu trong quá trình bầu cử. Nếu bạn đã quan tâm đến chính trị trong nhiều năm, đây là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu thêm. Nếu bạn chưa quen với công đoàn, đây là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm cách chính trị tác động đến cuộc sống của chúng ta.

Đầu tư vào sức mạnh chính trị của chúng ta hôm nay!

Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động Công dân cho Giáo dục Chính trị), bạn giúp chọn các nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người làm việc và gia đình của chúng tôi.

Đóng góp ngay

Tại sao CAPE lại quan trọng?

Rất nhiều quyết định tác động đến các thành viên SEIU 503 được đưa ra bởi chính quyền địa phương, Cơ quan lập pháp Tiểu bang, văn phòng Thống đốc hoặc ở Washington, DC Chương trình chính trị do thành viên công đoàn của chúng tôi điều hành là cách chúng tôi đảm bảo tiếng nói của mình có trong phòng khi những quyết định đó được làm.

Bằng cách đầu tư thời gian và nguồn lực vào việc bầu chọn những ứng cử viên có cùng giá trị với chúng ta, chúng ta có thể giành được những thắng lợi lớn về chính sách và ngân sách trong Cơ quan Lập pháp. Những chiến thắng gần đây bao gồm:

  • Các hợp đồng lịch sử dành cho nhân viên nhà nước và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc giúp các thành viên của chúng tôi bắt kịp sau nhiều năm lạm phát.
  • Thông qua dự luật giải quyết vấn đề quấy rối và phân biệt đối xử tại các cơ quan nhà nước.
  • Tài trợ đầy đủ cho Essential Worker Healthcare Trust để giúp hàng nghìn nhân viên tại viện dưỡng lão của công đoàn tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giá cả phải chăng.
  • Đảm bảo hơn 1 tỷ USD cho giáo dục đại học
  • Thông qua dự luật đặt giới hạn cho việc tăng tiền thuê nhà quá mức để giúp người dân Oregon ở nhà

Đầu tư vào sức mạnh chính trị của chúng ta hôm nay!

Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động Công dân cho Giáo dục Chính trị), bạn giúp chọn các nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người làm việc và gia đình của chúng tôi.

Đóng góp ngay

Đầu tư vào sức mạnh chính trị của chúng ta hôm nay!

Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động Công dân cho Giáo dục Chính trị), bạn giúp chọn các nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người làm việc và gia đình của chúng tôi.

Đóng góp ngay

Đầu tư vào sức mạnh chính trị của chúng ta hôm nay!

Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động Công dân cho Giáo dục Chính trị), bạn giúp chọn các nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người làm việc và gia đình của chúng tôi.

Đóng góp ngay