Vào năm 1992, các thành viên của SEIU Local 503, OPEU đã thành lập một công đoàn địa phương dành cho người về hưu, để chúng tôi có thể duy trì tư cách thành viên công đoàn khi về hưu. Local 001 dành cho những người về hưu của chúng tôi phục vụ như một cách để chúng tôi duy trì kết nối với nhau và phát triển tình bạn mới, chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi, duy trì hoạt động chính trị và phục vụ cộng đồng của chúng tôi và duy trì các lợi ích chỉ dành cho thành viên công đoàn do Local 503 cung cấp.

Nếu bạn chưa phải là thành viên của Địa phương về hưu của chúng tôi 001… thì không còn thời gian nào tốt hơn bây giờ để THAM GIA CHÚNG TÔI! Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Lãnh đạo hiện tại

Chủ tịch: Twila Jacobsen

Phó Tổng Thống: Barbara Casey

Thư ký Thủ quỹ: Ann Montague

 

Bản tin 001 địa phương về hưu

Trung bình các bản tin 001 về hưu được xuất bản trung bình hai lần mỗi năm. Nhấp vào hình ảnh bản tin dưới đây để tải về một bản sao!

Winter 2023

Mùa xuân 2023