Các thành viên SEIU trong chính quyền địa phương đóng một vai trò thiết yếu trong cộng đồng của họ. Các thành phố và quận của chúng tôi sử dụng các chuyên gia sức khỏe tâm thần, các giám định viên quận, các nhân viên đường, chuyên gia chuyển tiếp, người ủng hộ nạn nhân, nhân viên tòa án, phương tiện giao thông công cộng và nhiều hơn nữa. SEIU thành viên 503 làm cho chính quyền địa phương của chúng tôi làm việc.

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!