Những câu hỏi thường gặp

Tiền từ CAPE đến từ đâu?

CAPE được tài trợ gần như hoàn toàn bằng sự đóng góp tự nguyện hàng tháng từ các thành viên của chúng tôi. Các thành viên đóng góp $5, $10 hoặc $15 mỗi tháng sẽ cộng lại và giúp chúng tôi tạo ra ảnh hưởng lớn. Cùng nhau, chúng ta có thể có một trong những PAC lớn nhất trong tiểu bang và có thể mang lại những chiến thắng lớn cho các thành viên của mình hàng năm.

Công đoàn của chúng ta đưa ra các quyết định chính trị như thế nào?

Các thành viên trong Hội đồng CAPE của chúng tôi cung cấp tiếng nói cho những người dân Oregon đang đi làm bằng cách phỏng vấn các ứng cử viên, đưa ra đề xuất để được xác nhận và sau đó làm việc để giúp các ứng cử viên được chứng thực của chúng tôi được bầu chọn bằng cách gửi ngân hàng qua điện thoại, vận động, quyên góp tài nguyên và quảng bá cho các thành viên SEIU 503 khác. Tất cả các xác nhận cũng được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị của chúng tôi.

Hội đồng CAPE là gì?

Hội đồng CAPE là cơ quan quản lý gồm các đại biểu thành viên được bầu chọn bởi những người đóng góp CAPE. Các thành viên của CAPE đến từ mọi Khu vực Thượng viện và đại diện cho sự đa dạng của tiếng nói thành viên trong các lĩnh vực, hoàn cảnh và bản sắc chính trị. Các đại biểu của CAPE được bầu theo nhiệm kỳ hai năm. Cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra vào năm 2023. Cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2025. Nếu bạn quan tâm đến việc tranh cử CAPE trong tương lai, cho chúng tôi biếtw:

Các thành viên của Hội đồng CAPE của chúng tôi đưa ra tiếng nói của những người dân Oregon đang làm việc bằng cách:

  • Thường xuyên gặp gỡ các nhân viên chính trị để tìm hiểu về bối cảnh bầu cử và đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến sự tham gia chính trị của chúng tôi.
  • Tham dự các cuộc phỏng vấn chứng thực và giới thiệu chứng thực ứng viên cho Hội đồng quản trị.
  • Tham gia vào chương trình chính trị của tổ chức chúng tôi bằng cách giao dịch ngân hàng qua điện thoại, vận động, quyên góp tài nguyên và quảng bá cho các thành viên SEIU 503 khác.

Tôi có thể xem CAPE đã bỏ phiếu ủng hộ ai ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy danh sách các ứng cử viên được chúng tôi chứng thực tại đây.

Tôi phải liên hệ với ai nếu có thắc mắc hoặc nhận xét về CAPE?

David Ramos – ramosd@seiu503.org