Những người được bầu đại diện cho người Oregonians ở Salem và Washington DC tác động đến cuộc sống của các gia đình lao động. Điều quan trọng là các thành viên SEIU có tiếng nói trong quá trình đó.

Hội đồng CAPE của chúng tôi là quy trình do thành viên định hướng thông qua đó SEIU 503 tham gia vào chính trị. Các thành viên trong Hội đồng CAPE của chúng tôi cung cấp tiếng nói cho những người dân Oregon đang làm việc bằng cách đề xuất sự chứng thực của ứng cử viên và sau đó nỗ lực để các ứng cử viên được chứng thực của chúng tôi được bầu chọn thông qua dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, vận động, quyên góp tài nguyên và truyền đạt thông tin đến các thành viên SEIU 503 khác. Nếu bạn đã quan tâm đến chính trị trong nhiều năm thì đây là nơi tuyệt vời để tìm hiểu thêm. Nếu bạn là người mới gia nhập công đoàn, đây là nơi tuyệt vời để trải nghiệm chính trị tác động đến cuộc sống của chúng ta như thế nào.

Tìm hiểu thêm về CAPE và bắt đầu đóng góp bằng cách nhấn vào đây.