Thành viên 503 của SEIU cung cấp toàn bộ phạm vi chăm sóc tại Oregon, từ trẻ em đến người cao niên và cho những người bị khuyết tật về thể chất và phát triển. Là nhân viên chăm sóc tại gia và hỗ trợ cá nhân, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em gia đình và người nuôi dưỡng và nuôi dưỡng người lớn, chúng tôi chia sẻ mục tiêu cung cấp các dịch vụ giúp Oregon trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống. Chúng tôi làm việc cùng nhau để cải thiện cuộc sống của các thành viên 503 SEIU và người tiêu dùng của họ, và giúp xây dựng một Oregon, nơi tiếp cận chăm sóc và hỗ trợ là ưu tiên hàng đầu. Sức mạnh của chúng tôi là một tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc đã dẫn đến một số hợp đồng lao động mạnh nhất trong cả nước, ban hành các cải tiến nhằm củng cố chương trình cho bản thân và gia đình chúng tôi hỗ trợ.

 

Hiệp hội Công nhân Homecare

 

Liên đoàn Công nhân Điều dưỡng tại nhà

 

Liên đoàn Công nhân Chăm sóc Trẻ em

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!