Ủy ban Công lý Khí hậu lãnh đạo các nỗ lực của công đoàn chúng tôi để thực hiện hành động ngay lập tức, táo bạo - trong nội bộ và bên ngoài công đoàn - để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu với lăng kính công bằng. Ghế: Micheal Williams. Cố vấn nhân viên: Jay Parasco.

Nghị quyết của Đại hội đồng năm 2022

Hành động lập pháp về biến đổi khí hậu

Giảm tác động khí hậu của SEIU 503

Công việc của chúng ta

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lao động đầu tiên của Oregon

Trở thành nhà lãnh đạo quốc gia về khí hậu

Giành chiến thắng lớn tại Cơ quan lập pháp Oregon

Cung cấp tài nguyên cho các thành viên bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt

Bạn muốn tham gia?

Tham gia nhóm Facebook của chúng tôi