Hội đồng hành động công dân vì giáo dục chính trị (CAPE)

Tổng quan về nhiệm vụ của Hội đồng CAPE

Thành viên Hội đồng CAPE (đại biểu) có trách nhiệm giúp lãnh đạo chương trình chính trị của Liên minh. Điêu nay bao gôm:

 • truyền đạt về chính trị giữa các đồng nghiệp của bạn;
 • gây quỹ cho CAPE trong số các đồng nghiệp của bạn;
 • tham gia vào những ngày vận động hành lang, ngân hàng điện thoại và lan can; 
 • tuyển dụng đồng nghiệp đến ngày vận động hành lang, ngân hàng điện thoại và lan can; và
 • dẫn đầu trong quá trình phỏng vấn ứng viên và chứng thực.

Để Liên minh có một chương trình chính trị hiệu quả, chúng ta cần tăng đáng kể sự tham gia của thành viên. Các nhà lãnh đạo của CAPE có một quan điểm độc đáo về tác động của chính trị đối với cuộc sống của các thành viên mà chúng ta cần chia sẻ. 

Công đoàn của chúng tôi có một chương trình chính trị rất tích cực bao gồm:

 • Vận động hành lang trực tiếp tại thủ đô về các vấn đề từ cải thiện dịch vụ công cộng đến chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng đến công bằng kinh tế về quyền của người lao động;
 • Vận động hành lang tại các tòa thị chính lập pháp và thông qua các cuộc gọi điện thoại và thư;
 • Giáo dục và đào tạo thành viên về quá trình chính trị;
 • Vận động hành lang để hỗ trợ chính trị trong việc tổ chức các ổ đĩa, thương lượng và thách thức tại nơi làm việc;
 • Hỗ trợ tích cực cho và chống lại các ứng cử viên cho văn phòng công cộng; và
 • SEIU Local 503 hoạt động về các vấn đề địa phương, tiểu bang và liên bang.

Chúng tôi cần các thành viên Hội đồng CAPE, những người sẽ tham gia càng nhiều hoạt động này càng tốt.

Hội đồng CAPE đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng quản trị 503 về sự chứng thực trong các cuộc bầu cử ứng cử viên địa phương và toàn tiểu bang. Hội đồng CAPE và Ủy ban điều hành đưa ra quyết định chi tiêu của các quỹ CAPE cho các đóng góp của ứng viên.

Nhiệm kỳ của văn phòng là tháng 11 1, 2019 đến tháng 10 31, 2021.