Paula Peña
Khu vực 1

Thung lũng Trung tâm: Giám đốc

Paula Peña

penap@seiu503.org
Bộ giáo dục Oregon

Liên hệ: penap@seiu503.org