Một biểu tượng màu trắng đầu và vai chung trên nền màu tím.
Khu vực 3

SW Oregon: Giám đốc

Deanna Boylan

boyland@seiu503.org
Hoa hồng

Liên hệ: boyland@seiu503.org