Các thành viên của SEIU 503 thực hiện quyền lực để chống lại sự đối xử không công bằng đối với công việc. Đoàn kết là công cụ mạnh nhất mà chúng ta có như một liên minh. Khi chúng tôi xuất hiện cùng nhau để đấu tranh cho những gì là đúng, chúng tôi sẽ giành chiến thắng.

Phần lớn công việc của chúng tôi cũng mở rộng ra ngoài nơi làm việc. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ có giá trị cho cộng đồng của chúng tôi, đại diện cho hơn 500 công việc trong nhà nước 85, chính quyền địa phương, các cơ quan phi lợi nhuận và các cơ sở chăm sóc. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ, sửa chữa cầu nối, tiếp cận giáo dục cho người khiếm thính, thu ngân sách nhà nước, duy trì công viên của Oregon và cung cấp hỗ trợ cho trẻ em, người cao niên và người khuyết tật - chỉ nêu một vài tên. Tất cả các vai trò này tập hợp những người làm việc ở Oregon, và khi chúng tôi nói chuyện với một giọng nói chung, chúng tôi không thể bỏ qua.

Với nhiều cộng đồng vẫn đang gặp khó khăn khi đối mặt với sự bất bình đẳng lâu dài và khoảng cách ngày càng tăng giữa các gia đình giàu có và làm việc, công việc của chúng tôi còn xa hơn khi chúng tôi rời nơi làm việc. Chúng ta hình dung một xã hội công bằng và sôi động, và bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một Oregon nơi mọi người có thể cung cấp cho bản thân và gia đình của họ.