Năm nay, đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa, các doanh nghiệp và những người ủng hộ y tế như SEIU và AARP đã cùng nhau vượt qua Hóa đơn Bảo vệ Y tế Oregon. Dự luật bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho 350,000 người Oregon và giữ phí bảo hiểm thấp cho 250,000 người khác. Luật này đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết để đảm bảo rằng mọi người đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ có thể chi trả.

Tuy nhiên, những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được đang gặp rủi ro. Một nhóm các nhà lập pháp cực đoan đang cố gắng đưa dự luật vào lá phiếu. Tuần này, họ đã đệ trình chữ ký cho Trưng cầu dân ý 301, theo đó sẽ đưa ra luật bỏ phiếu về một cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng Giêng.

Một cuộc bỏ phiếu CÓ sẽ tôn trọng luật pháp, bảo vệ việc chăm sóc sức khỏe cho 350,000 và giữ phí bảo hiểm thấp cho 250,000 người Oregon khác. Một cuộc bỏ phiếu KHÔNG sẽ đảo ngược luật, khiến hơn nửa triệu người Oregon gặp rủi ro.

Vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với các thành viên SEIU 503. Nhiều người trong chúng ta nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi thông qua Chương Trình Y Tế Oregon, hoặc chúng tôi cung cấp dịch vụ cho những người làm. Các thành viên OHP có nguy cơ nghiêm trọng và chúng tôi cần bỏ phiếu CÓ để bảo vệ họ.

Chăm sóc sức khỏe phải là một quyền lợi, không phải là một đặc ân. Hãy cam kết bỏ phiếu CÓ trong Trưng cầu dân ý 301 để bảo vệ việc chăm sóc sức khỏe ở Oregon.