Xuất bản: Tháng 18, 2020

SEIU cam kết tạo ra một xã hội công bằng cho tất cả mọi người. Chúng tôi nhận ra rằng không phải mọi thành viên trong liên minh của chúng tôi có thể di chuyển qua các cộng đồng của chúng tôi mà không phải lo sợ cho cuộc sống của họ. Những vụ giết người vô nghĩa của Ahmaud Arbery, Breonna Taylor và George Floyd không phản ánh ai là người chúng ta muốn trở thành một quốc gia. Để sống theo nguyên tắc của chính mình, chúng ta phải yêu cầu đất nước chúng ta an toàn cho mọi người.

Tuần này, Hội đồng quản trị của Liên minh chúng tôi đã bỏ phiếu tán thành một nền tảng chính sách chống phân biệt chủng tộc từ Phong trào vì cuộc sống đen. Nền tảng được phát triển bởi các nhà lãnh đạo da đen để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng của họ và nó phản ánh vai trò lâu dài của Liên minh chúng ta với tư cách là một nhà lãnh đạo quốc gia về các vấn đề công lý chủng tộc trong phong trào lao động.

Khảo sát truyền thông

Tham gia khảo sát truyền thông của chúng tôi: https://bit.ly/SeiuCommsSurvey