Xuất bản: Tháng mười một 22, 2023

Tiền lương trong kỳ nghỉ cho các nhà cung cấp đã được thương lượng trong Thỏa thuận Thương lượng Tập thể 2021-2023 giữa SEIU 503 và Tiểu bang. ĐÓ chính là sức mạnh của những người công nhân cùng nhau sát cánh trong ĐOÀN! 

Nếu bạn làm việc vào Ngày Lễ Tạ ơn hoặc Ngày Giáng sinh, bạn sẽ được trả mức lương bình thường theo mức gấp rưỡi trong tám giờ đầu tiên bạn làm việc. Thời gian làm việc vượt quá tám giờ sẽ được trả theo mức lương bình thường của bạn. Nhập thời gian bạn làm việc trong eXPRS hoặc PTC như bình thường. Bạn không cần phải làm gì khác để được trả lương khi làm việc trong kỳ nghỉ.   

Để có câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về lương nghỉ lễ, hãy truy cập trang web của chúng tôi. TÔI SẼ LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VỚI THÔNG TIN NÀY: 

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến:  

Hỏi: Tôi có yêu cầu thời gian của mình khác đi khi tôi làm việc vào ngày nghỉ được trả lương không? 

Đáp: Không. Bạn nhập thời gian của mình giống như bạn thường làm khi làm việc. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác nhau. 

Hỏi: Khi nào tôi được trả lương khi làm việc vào ngày nghỉ có lương? 

Đáp: Bạn được trả lương thời gian rưỡi khi làm việc vào ngày nghỉ có lương. Bạn sẽ nhận được tiền lương thường xuyên ngay lập tức. Phần 5 sẽ được trả theo cùng lịch với thời gian làm thêm giờ, tức là khoảng hai tuần sau lịch trả lương thông thường. 

Hỏi: Tôi có được hưởng thời gian rưỡi cho mỗi giờ làm việc vào ngày nghỉ được trả lương không? 

Đáp: Bạn sẽ nhận được thời gian rưỡi cho 8 giờ đầu tiên bạn làm việc trong ngày hôm đó. Thời gian làm việc vượt quá tám giờ sẽ được trả theo mức lương bình thường của bạn. 

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm việc cho nhiều người vào ngày nghỉ được hưởng lương? 

Đáp: Bạn sẽ được trả lương thời gian rưỡi cho 8 giờ đầu tiên làm việc vào ngày nghỉ có lương, bất kể số lượng người bạn làm việc cho ngày hôm đó. 

Hỏi: Tại sao tôi không được trả lương thời gian rưỡi khi làm việc vào ngày nghỉ có lương với mức lương thông thường của mình? 

A: Thời gian làm việc bình thường theo lịch trả lương. Khoản thanh toán .5 tuân theo lịch thanh toán làm thêm giờ, tức là khoảng hai tuần sau lịch trả lương thông thường. 

Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gọi cho Trung tâm hỗ trợ thành viên SEIU 503 (MAC) theo số (844) 503-7348.