Xuất bản: Tháng 10 14, 2020

Nhân viên y tế tuyến đầu là một số nhân viên thiết yếu quan trọng nhất ở Oregon, và thường là những người chịu gánh nặng của các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đặc biệt khó khăn như đại dịch Coronavirus. Các nhân viên tại Dự án Cuộc sống Được Hỗ trợ của Oregon (OSLP), một ngôi nhà tập thể hỗ trợ khách hàng bị khuyết tật, đã đấu tranh gay gắt về một “cơ quan mở lại” kinh tế sẽ quyết định mức lương và phúc lợi của họ trong hai năm tới.

Sau một cuộc chiến đấu cam go, các nhân viên của OSLP đã có thể giành được những khoản tăng lương lớn, sự bảo vệ xung quanh Coronavirus và các hình thức đền bù khác cho công việc quan trọng mà họ thực hiện hàng ngày. Những bổ sung này bao gồm:

  • Mức tăng lương đáng kể cho mỗi phân loại bao gồm mức tăng trung bình 9.72% đối với Nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp (DSP) (mức tăng lương trung bình 8.93% cho tất cả các phân loại). 
  • Tạo tiền thưởng dự phòng COVID dao động từ $ 200- $ 1600 dựa trên thời gian phục vụ của nhân viên và số giờ trung bình họ làm việc trong sáu tháng trước đó.
  • Tạo tiền thưởng tuyển dụng là $ 100 sau khi hoàn thành dịch vụ dùng thử.
  • Thêm một cấp mới cho phần thưởng tuổi thọ hàng năm là $ 750 cho những người có 15 năm phục vụ.  
  • Cộng thêm một cấp tích lũy Thời gian nghỉ Kiếm tiền (ETO) sau 15 năm phục vụ (1 giờ mỗi tháng hoặc 1.5 ngày mỗi năm).

Chiến thắng này chỉ có thể đạt được nhờ sự nỗ lực hết mình của các thành viên và đội thương lượng, những người đã cùng nhau thể hiện với ban lãnh đạo rằng chúng tôi là cần thiết. Chúng tôi có thể hiểu chính xác ưu tiên của các thành viên vì chúng tôi đã có một số lượng kỷ lục các cuộc khảo sát thương lượng được thực hiện, cho thấy sự tham gia của thành viên có thể giúp chúng tôi giành được hợp đồng phản ánh kinh nghiệm và nhu cầu sống của chúng tôi như thế nào. 

OSLP thể hiện một phần năng động của hệ thống y tế dài hạn của Oregon, và vì vậy đây là một bước quan trọng để thể hiện sự tôn trọng của các DSP đối với công việc mà họ thực hiện.