Xuất bản: Tháng 10 31, 2023
James Jacobson

James Jacobson

Gia đình Union của chúng ta đã mất đi một nhà đấu tranh vị tha và dũng cảm cho lao động và bình đẳng với sự ra đi của James Jacobson.

Trong một thế giới ngày nay dường như quá bạo lực, trả thù, gây tổn thương…James đã mang đến sức mạnh nhất quán của cách tiếp cận tích cực đối với công việc khó khăn của anh ấy nhằm đảm bảo các thành viên SEIU Local 503 có tiếng nói mạnh mẽ trong cơ quan lập pháp của chúng ta. James đã dành phần lớn thời gian của mình để xây dựng quyền lực của Liên minh với Tiểu ban SEIU 085 của mình tại Đại học Oregon và trong Ban Giám đốc của chúng tôi, đồng thời là tiếng nói chống lại sự phân biệt đối xử và tôn trọng Lavender Caucus. Ông tiếp tục công việc tích cực đó với tư cách là thành viên tích cực của Tiểu địa phương 001 về hưu.

Tôi gặp James lần đầu tiên cách đây gần 20 năm khi cả hai chúng tôi đều phục vụ trong ủy ban hành động chính trị của Liên minh, Tổ chức Hành động Công dân vì Giáo dục Chính trị (CAPE), để hỗ trợ những ứng cử viên ủng hộ người lao động và công việc chúng tôi làm. Ông ấy thích tập hợp các quan điểm và nền tảng khác nhau của các nhà lãnh đạo CAPE được bầu chọn của chúng tôi từ khắp tiểu bang để đảm bảo rằng chúng tôi nói chuyện bằng một tiếng nói lao động chung. Khi làm như vậy, anh ấy đảm bảo rằng mọi tiếng nói của thành viên đều được lắng nghe.

Kể từ những ngày đầu đó, tôi đã có thể làm việc với James trong nhiều nỗ lực, ủy ban và hoạt động công đoàn khác nhau. Về mọi mặt, anh ấy đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của Liên minh chúng ta. Anh ấy đã xây dựng chúng tôi, anh ấy mời mọi người vào, anh ấy cố gắng cải thiện Liên minh của chúng tôi, anh ấy làm cho tất cả chúng tôi tốt hơn.

Tôi thương tiếc vì chúng tôi đã mất James khỏi gia đình Union. Chúng ta sẽ không giống nhau nếu không có anh ấy. Tôi cũng tôn vinh cuộc đời của anh ấy, nụ cười luôn hiện diện của anh ấy và di sản lao động của anh ấy.

Mike Powers
Chủ tịch toàn tiểu bang SEIU Local 503