Kỹ thuật viên Thư viện, Nhà phân tích Hệ thống, Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm, Nhân viên Giám sát, Chuyên viên Văn phòng… Đây chỉ là một mẫu nhỏ về các vai trò mà các thành viên SEIU 503 Higher Ed đảm nhận trên bảy cơ sở trên toàn tiểu bang (PSU, OSU, WOU, UO, SOU, EOU và Oregon Tech). Còn được gọi là “nhân viên được phân loại”, các thành viên SEIU 503 giữ cho Oregon là một nơi tuyệt vời để học hỏi: Các trường đại học công của Oregon hoạt động vì chúng tôi làm.

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!

Tôi muốn trở thành một đoàn viên!

Lợi ích của việc tham gia Liên minh sẽ đến khi tất cả chúng ta đóng góp, bảo vệ quyền lợi của mình và cải thiện nơi làm việc và cộng đồng, bằng cách trở thành thành viên chính thức và hành động.

Trở thành một thành viên đầy đủ!