Nội quy của SEIU 503 là các quy tắc điều hành hoạt động của công đoàn, được thiết lập bởi cơ quan quản lý tối cao của SEIU 503, Đại hội đồng do thành viên bầu ra.

Nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để tải xuống bản sao quy định hiện tại của SEIU Local 503:

Chân đế 2019 (Đã sửa đổi 11.25.2019)

2019 Bylaws PHIÊN BẢN IN LỚN (Đã sửa đổi 11.25.2019)