Các quy định của SEIU 503 là các quy tắc điều chỉnh hành vi của công đoàn, do cơ quan quản lý tối cao của SEIU 503, Hội đồng chung do thành viên bầu chọn.  

Nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để tải xuống bản sao của các quy định hiện tại của SEIU Local 503:

Chân đế 2020 (Đã sửa đổi 12.16.2020)

Bản in khổ lớn 2020 (Sắp ra mắt)