Câu hỏi thường gặp về bảo vệ liên minh của tôi

Các thành viên SEIU 503 đã tham gia cùng nhau trong nhiều năm để xây dựng tiếng nói mạnh mẽ cho người lao động, và không nơi nào rõ ràng hơn khi nói đến việc bảo vệ nơi làm việc. Là một nhân viên công đoàn, bạn được bảo vệ khỏi kỷ luật không công bằng (bao gồm cả chấm dứt không công bằng), và bạn có quyền đại diện công đoàn. Xem bên dưới để biết một số câu hỏi thường gặp nhất về bảo vệ nơi làm việc của công đoàn bạn.