Một bức chân dung tươi cười của lãnh đạo thành viên SEIU Rebecca Sandoval

Phó chủ tịch - Tất cả các ngành khác

Rebecca Sandoval

sandovalr@seiu503.org
Homecare Worker

Rebecca Sandoval lớn lên chịu ảnh hưởng sâu sắc của các cuộc đấu tranh công bằng xã hội những năm 60 và 70, đặc biệt là phong trào dân quyền và nhân quyền và cuộc đấu tranh cho một Tu chính án Quyền Bình đẳng. Luôn tìm cách trở thành một phần của phong trào lớn hơn vì công bằng xã hội, Rebecca cảm thấy mình đã tìm được mái ấm cách đây 12 năm khi gia nhập SEIU 503 ngay sau khi trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình. Cô ấy say mê và hòa mình vào phong trào lao động kể từ cuộc họp công đoàn SEIU 503 đầu tiên đó.

Giờ đây, với tư cách là phó chủ tịch toàn tiểu bang đại diện cho Care Providers, Rebecca đóng vai trò trung tâm trong cuộc đấu tranh vì công lý kinh tế cho tất cả người dân Oregon. Theo dõi chiến thắng của SEIU 503 cho công nhân ở Oregon là nguồn tự hào lớn cho Rebecca, người mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của một bể tư duy tiến bộ, chủ động.

Rebecca tính mình trong số những người thực sự sống với giấc mơ của họ, cả thông qua sự lãnh đạo của cô ấy trong liên minh của chúng tôi và trong sự thỏa mãn cá nhân, cô ấy cảm thấy có thể tạo dựng sự nghiệp chăm sóc người bạn thân nhất của mình. Trong thời gian rảnh rỗi, cô thích dành thời gian với con gái và cháu trai của mình, và tham quan ở tiểu bang Oregon xinh đẹp của chúng tôi. 

Liên hệ: sandovalr@seiu503.org