Lindie Nelson
Khu vực 2

Thung lũng phía Nam: Trợ lý Giám đốc

Lindie Nelson

dawsonm@seiu503.org
Bệnh viện tiểu bang Oregon

Liên hệ: dawsonm@seiu503.org