Một biểu tượng màu trắng đầu và vai chung trên nền màu tím.
Khu vực 1

Thung lũng trung tâm: Giám đốc trợ lý hạt Marion & Polk

Felipa Rojas De Torres

rojasdetorresf@seiu503.org
Avalon French Prairie

Liên hệ: rojasdetorresf@seiu503.org