Johnny Earl
Khu vực 2

South Valley: Giám đốc Benton, Lane, Lincoln & Linn

Johnny Earl

earlj@seiu503.org
Đại học Oregon

Liên hệ: earlj@seiu503.org