Danielle Droppers
Khu vực 6

Hạt Multnomah & Clackamas: Giám đốc

Danielle Droppers

droppersd@seiu503.org
Cơ quan y tế Oregon

Liên hệ: droppersd@seiu503.org