Có một lệnh cấm chống quấy rối và hành vi loại trừ khác. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Các mối đe dọa bạo lực hoặc ngôn ngữ nhắm vào người khác
  • Truyện cười và ngôn ngữ phân biệt đối xử
  • Ableist truyện cười và ngôn ngữ
  • Hành vi và ngôn ngữ khiêu dâm hoặc bạo lực
  • Những bình luận xúc phạm liên quan đến giới tính, bản sắc và biểu hiện giới, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, bệnh tâm thần, kiểu thần kinh, ngoại hình, cơ thể, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, tình trạng gia đình, tình trạng kinh tế, tình trạng nhập cư hoặc tôn giáo
  • Sự quan tâm tình dục không mong muốn
  • Vận động hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào ở trên
  • Lặp đi lặp lại quấy rối người khác
  • Cố tình đe dọa
  • Cố ý làm sai hoặc sử dụng tên bị từ chối để mô tả các nhóm người