: Tháng Bảy 6, 2021

Chào mừng các thành viên trở lại!

Chính sách mặt nạ

Không bắt buộc phải đeo mặt nạ nhưng được khuyến khích cho khách đến văn phòng SEIU 503. Khẩu trang và nước rửa tay có sẵn tại khu vực lễ tân để bạn tiện theo dõi.

Tổng hành dinh Salem 

Giờ đi bộ từ 9:00 sáng đến 5:00 tối, Thứ Hai - Thứ Sáu 

Portland 

Giờ đi bộ từ 9:00 sáng đến 5:00 tối, Thứ Hai - Thứ Sáu 

Eugene

Thứ Tư và Thứ Năm, 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Medford

Theo hẹn

Uốn cong

Theo hẹn

Pendleton 

Theo hẹn