Xuất bản: Tháng 18, 2020

SEIU cam kết tạo ra một xã hội công bằng cho tất cả mọi người. Chúng tôi nhận ra rằng không phải mọi thành viên trong liên minh của chúng tôi có thể di chuyển qua các cộng đồng của chúng tôi mà không phải lo sợ cho cuộc sống của họ. Những vụ giết người vô nghĩa của Ahmaud Arbery, Breonna Taylor và George Floyd không phản ánh ai là người chúng ta muốn trở thành một quốc gia. Để sống theo nguyên tắc của chính mình, chúng ta phải yêu cầu đất nước chúng ta an toàn cho mọi người.

Tuần này, Hội đồng quản trị của Liên minh của chúng tôi đã bỏ phiếu để nhắc lại sự ủng hộ của chúng tôi đối với việc chấm dứt phân biệt chủng tộc có hệ thống và làm như vậy cùng với sự lãnh đạo của tổ chức do người da đen lãnh đạo ở Oregon.

Khảo sát truyền thông

Tham gia khảo sát truyền thông của chúng tôi: https://bit.ly/SeiuCommsSurvey