Xuất bản: Tháng mười một 10, 2020

Cho dù chúng tôi đang cung cấp dịch vụ chăm sóc cho mọi người trong nhà của họ, hỗ trợ các dịch vụ công cộng quan trọng và giáo dục, hay chống cháy rừng, dịch vụ là trọng tâm trong công việc của chúng tôi với tư cách là thành viên SEIU. Hôm nay, chúng tôi muốn tôn vinh những người trong số chúng tôi, những người cũng đã phục vụ đất nước của chúng tôi. Ít hơn 1% dân số của chúng ta phục vụ trong quân đội, nhưng những đóng góp và sự hy sinh của họ giúp tất cả chúng ta có thể sống trong hòa bình và an ninh tương đối. 

Giống như quốc gia của chúng tôi và liên minh của chúng tôi, quân đội Hoa Kỳ rất đa dạng, đưa mọi người từ mọi nơi trên đất nước và mọi tầng lớp xã hội cùng phục vụ. Trong khi Ngày Tưởng niệm tôn vinh những người đã hy sinh cuối cùng cho quốc gia của chúng ta, Ngày Cựu chiến binh công nhận tất cả những người đã phục vụ trong quân đội. 

 

Trưởng nhóm chăm sóc tại nhà Alice Redding từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong thời kỳ Việt Nam. Alice nói: “Đối với tôi, Ngày Cựu chiến binh là để tôn vinh những người đã chết, những người vẫn còn đau khổ, những người vẫn đang trong quân đội và tất cả những người đã phục vụ cho đất nước của chúng ta. “Đây cũng là ngày tưởng nhớ vợ / chồng và gia đình của các thành viên dịch vụ vì những đóng góp, hy sinh và hỗ trợ của họ.”

 

 

Để đón chờ Ngày Cựu chiến binh và để ghi nhận sự phục vụ của họ, SEIU 503 Women's Caucus đã tặng mền cho các thành viên cựu chiến binh nữ, bao gồm Alice và trưởng nhóm chăm sóc gia đình Nannette “D” Carter-Jafri. Chúng tôi chào tất cả các bạn, hôm nay và mỗi ngày.