Xuất bản: Tháng mười một 25, 2020

Tuyên bố sau đây là từ SEIU 503 Cuộc họp kín của người Mỹ gốc Phi / Phi (AFRAM) nhân kỷ niệm 6 tháng ngày George Floyd bị giết:

Đã 6 tháng kể từ khi George Floyd bị giết và bạn đã thấy gì? Các quỹ bảo lãnh, huy động vốn từ cộng đồng và rất nhiều quỹ khác gây quỹ hàng triệu USD để hỗ trợ Black Lives Matter, nhưng chúng ở đâu khi chúng ta cần?

Thanh niên đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình và hàng trăm cuộc biểu tình đã là một bài học lịch sử trong nhiều thập kỷ xảy ra các trường hợp bạo lực, phân biệt đối xử và bất công tương tự đối với các cộng đồng thiểu số. Một số tổ chức có ảnh hưởng nhất đã quyên góp số tiền lớn để vận động cho công bằng chủng tộc. Nhưng liệu điều này có đủ?

Không, chúng ta cần nhiều hơn nữa, và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Chúng ta cần cải cách cơ cấu. Nếu bạn còn nhớ, vào năm 2016, gia đình da trắng trung bình có số tài sản gấp 10 lần gia đình da đen. Chúng ta cần thay đổi cách tài trợ cho các trường học bằng thuế tài sản. Nếu bạn sống trong một khu phố nghèo, thuế sẽ thấp hơn - ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội cho trẻ em sống ở đó, thường là người Mỹ gốc Phi. Tất nhiên, điều này sẽ mất thời gian, nhưng đó là một sự khởi đầu.

Chúng tôi xứng đáng được đền bù. Đó là một cách khác để thu hẹp khoảng cách.

Chúng ta cần ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc. Điều này cũng sẽ mất thời gian vì rất nhiều người đã bị tẩy não bởi tổ tiên của họ, và đó là tất cả những gì họ biết. Bắt đầu giáo dục chúng. Hãy ngừng giết người Da đen của chúng tôi và đối xử với chúng tôi theo cách mà bạn muốn được đối xử. Thay đổi chính mình. Đừng nói về nó, hãy trở thành một người ủng hộ và bắt đầu xóa bỏ phân biệt chủng tộc ở nơi làm việc, ở nhà và trong thành phố, và thậm chí ở Quốc hội. Chúng ta sẽ không bao giờ có một nước Mỹ thành công cho đến khi chúng ta bắt đầu thay đổi mà chúng ta đều giống nhau.

Cuộc chiến nhằm thay đổi cách sử dụng vũ lực của cảnh sát đối với cộng đồng Da đen có thể còn lâu mới kết thúc, nhưng nó đã đưa các thế hệ lãnh đạo dân quyền và các nhà lãnh đạo ngày mai lại với nhau để tiếp tục kết thúc cuộc chiến chống bất công kéo dài hàng thập kỷ.

Làm sao vùng đất tự do lại không thể đối đầu với sự tàn bạo của cảnh sát? Ở Mỹ, bạn nói cho tôi biết !!