Xuất bản: Tháng 9 8, 2021

 

Tháng Chín 8, 2021

Nhóm thương lượng của bạn đã gặp lại bang trong tuần này và chúng tôi đã đạt được tiến bộ ổn định hướng tới những gì đang định hình thành một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Bang. Các ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục đẩy mạnh các vấn đề chính như tiền lương, các bước (một thuật ngữ trong ngành để chỉ việc tăng lương tự động hàng năm) và trả lương rủi ro. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong từng vấn đề quan trọng này mà không phải hy sinh thời gian của người tiêu dùng!

Chúng tôi cũng đang nỗ lực để giải quyết vấn đề trả lương chậm. Hàng chục thành viên SEIU 503 đã tham gia một hành động vào Ngày Lao động để yêu cầu Nhà nước giải quyết vấn đề trả lương muộn. Dưới đây là một ví dụ tuyệt vời của Larry Murphy: “Tôi đã làm việc như một NVYT và PSW cho các thành viên trong gia đình trong hơn 10 năm và KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN TRẢ LẠI. Nhiều người trong chúng ta phải vật lộn để tồn tại về tài chính dựa trên những gì chúng ta có thể kiếm được và NGÀY HIỆU QUẢ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG hoạt động thuận tiện ở Bang Oregon. Trong thời đại của máy tính, đây phải là một Khắc phục đơn giản như SEIU đã đề xuất. "

Chúng tôi đã cập nhật hành động với một thông điệp mới và một mục tiêu mới: Ủy ban Chăm sóc Tại nhà Oregon. Hôm nay chúng tôi yêu cầu bạn dành lại vài phút thời gian. Nếu bạn có tài khoản Facebook và một vài phút rảnh rỗi, bạn có thể giúp chúng tôi khắc phục tình trạng trả chậm! 

Nhấn vào đây để hành động! 

Thương lượng hợp đồng là một quá trình lâu dài, nhưng thông qua công việc này, chúng tôi đã có thể giữ mức lương của mình cao hơn mức trung bình quốc gia 9 đô la mỗi giờ và tiếp tục đạt được tiến bộ ổn định cho bản thân và người tiêu dùng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết người lao động xứng đáng được hưởng một hệ thống tốt hơn nhiều và được trả lương cao hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy ngày nay. 

Chúng tôi rất cần thiết. Đã đến lúc chúng ta được tôn trọng, được bảo vệ và được trả công cho công việc mình làm! 

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn và chúng tôi sẽ có nhiều thông tin hơn để báo cáo vào tuần tới! 

Trong đoàn kết, 

Nhóm thương lượng tại nhà