Xuất bản: Tháng 9 9, 2021

Chúng tôi biết chăm sóc là điều cần thiết. Điều đó có nghĩa là những công việc chăm sóc trẻ cần phải là những công việc tốt với mức lương đủ sống để có thể nuôi sống một gia đình. Nhưng các thành viên SEIU 503 tại Addus Homecare kiếm được mức lương thấp hơn các thành viên công đoàn khác. Nó không đúng.

Ký tên vào bản kiến ​​nghị: Yêu cầu Addus trả một mức lương đủ sống!

Tuần này, công nhân Addus mặc đồ màu tím và yêu cầu công ty trả lương công bằng. Hãy giúp họ bằng cách cho các bài viết dưới đây và like và share!