: Tháng Hai 23, 2020

Sử dụng bút A (Mực xanh hoặc đen). Để đảm bảo số phiếu của bạn, hãy điền hoàn toàn vào hình bầu dục ở bên trái câu trả lời bạn chọn. Bỏ phiếu cho số lượng vị trí được chỉ định.

XIN LƯU Ý: Để đủ điều kiện kiểm đếm, phiếu bầu của bạn phải đến Ryder Election Services, LLC, PO Box 7710, Bend, Oregon 97708, không muộn hơn 12:00 pm (trưa) ngày 8 tháng 2020 năm XNUMX.

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn bỏ phiếu.