: Tháng Bảy 21, 2020

Kế hoạch phục hồi và cứu trợ kinh tế của Biden đặt các gia đình ở Mỹ lên hàng đầu với việc mở rộng và cung cấp nguồn nhân lực chăm sóc cần thiết mà họ dựa vào

 

Những người chăm sóc ở Mỹ là một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng gia đình của chúng tôi, cho phép chúng tôi thực hiện công việc của mình trong khi đảm bảo rằng những người thân yêu của chúng tôi - trẻ em, cha mẹ và thành viên gia đình khuyết tật - được chăm sóc. Nhưng công việc chăm sóc từ lâu đã bị thiếu nguồn lực và được đánh giá thấp hơn. Điều đó đang thay đổi. Trong một thông báo quan trọng vào tuần này, Joe Biden đang đưa phần quan trọng này của nền kinh tế của chúng ta vào vị trí trung tâm trong cuộc tranh luận quốc gia.

Kế hoạch của Joe Biden sẽ đầu tư vào tương lai của chúng ta bằng cách cung cấp các nguồn hỗ trợ và cứu trợ cần thiết cho các gia đình, những người chăm sóc họ và các nhà giáo dục mầm non, chủ yếu là phụ nữ da đen và da nâu, những người chăm sóc ông bà và nuôi dưỡng thế hệ tương lai của chúng ta. 

Ngay cả trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng COVID, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc lâu dài và chăm sóc trẻ em có chất lượng là một trong những nhu cầu cấp thiết nhất đối với các gia đình trong nền kinh tế hiện tại và tương lai của chúng ta. Trong khi nhu cầu về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ngày càng tăng, bản thân hệ thống chăm sóc của Mỹ đang rơi vào khủng hoảng. Những người chăm sóc ở Mỹ cung cấp một dịch vụ thiết yếu mà không cần trả lương, phúc lợi và an ninh đầy đủ để chăm sóc cho gia đình của họ.

Kế hoạch của Joe Biden sẽ cung cấp sự cứu trợ và phục hồi mang tính bước ngoặt cho các gia đình và người chăm sóc bằng cách:

  • Cung cấp cứu trợ cho các bang, chính quyền bộ lạc và địa phương căng thẳng về tài chính để duy trì hoạt động của các dịch vụ chăm sóc trực tiếp và chăm sóc trẻ em. 
  • Tạo ra 3 triệu việc làm mới đáp ứng nhu cầu của các gia đình; 1.5 triệu chăm sóc tại nhà và sức khỏe cộng đồng, cũng như 1.5 triệu khác tập trung vào chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
  • Đầu tư vào sức khỏe cộng đồng và tạo việc làm mới cho nhân viên y tế cộng đồng để giúp giải quyết sự chênh lệch về chủng tộc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi mà cuộc khủng hoảng COVID đã gây ra. 
  • Lương cao hơn, phúc lợi tốt hơn và công đoàn mạnh mẽ cho những người chăm sóc. Bởi vì chăm sóc phải hỗ trợ một gia đình. 

Tìm hiểu thêm: