Xuất bản: Tháng 1 13, 2021

Nhân viên hỗ trợ cá nhân và chăm sóc gia đình SEIU 503 đã đấu tranh hết mình để được tiếp cận với chương trình đào tạo xuất sắc. Carewell SEIU 503 Training, đối tác của SEIU 503, cung cấp chương trình đào tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc để đảm bảo bạn có các công cụ và kỹ năng để thực hiện công việc của mình một cách tự tin và an toàn. Bắt đầu từ mùa thu này, 12 giờ đào tạo bồi dưỡng sẽ được yêu cầu cho tất cả nhân viên chăm sóc gia đình và hỗ trợ cá nhân ở Oregon. Carewell sẽ thí điểm khóa đào tạo bồi dưỡng vào mùa xuân này để bạn có thể bắt đầu theo yêu cầu và nhận được một khoản phụ cấp. Carewell sẽ liên hệ với bạn qua thư hoặc email để biết thêm chi tiết trong vài tuần tới. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể ghé thăm CarewellSEIU503.org/training để tìm hiểu thêm.Các bác sĩ cho biết thêm: