Chính sách mặt nạ

Phù hợp với chính sách mặt nạ của Thống đốc, tất cả khách đến văn phòng SEIU 503 sẽ phải đeo khẩu trang.

Các cuộc hẹn và cuộc họp đã lên lịch 

Cập nhật ngày 13 tháng 2021 năm XNUMX: Các văn phòng SEIU 503 mở cửa cho các cuộc hẹn và cuộc họp đã lên lịch. Để lên lịch một cuộc họp, vui lòng liên hệ với nhân viên tổ chức của bạn. 

Salem HQ 

Giờ đi bộ từ 9:30 sáng đến 12:30 tối, Thứ Hai - Thứ Sáu 

Portland 

Giờ đi bộ từ 11:00 sáng đến 2:00 tối, Thứ Hai - Thứ Sáu 

Eugene

Chỉ bằng cách hẹn

Medford

Chỉ bằng cách hẹn

Uốn cong

Chỉ bằng cách hẹn

Pendleton 

Chỉ bằng cách hẹn