Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Astra Diaz OUR MEMBERS SỞ VẬN TẢI
Frank Romero OUR MEMBERS ỦY QUYỀN SỨC KHỎE CỦA OREGON
Katie Needham OUR MEMBERS ỦY QUYỀN SỨC KHỎE CỦA OREGON