Chúng tôi hình dung một xã hội công bằng và sôi nổi nơi mọi người được đối xử với nhân phẩm và tôn trọng, và nơi mọi người có thể cung cấp cho bản thân và gia đình của họ.