Đồng nghiệp của tôi và tôi muốn làm việc cùng nhau để cải thiện nơi làm việc, tiền lương và lợi ích và cộng đồng của chúng tôi.

Vâng! Tôi muốn thành lập một Liên minh tại nơi làm việc của tôi!

Công đoàn là một nhóm công nhân đến với nhau để giải quyết một vấn đề mà họ không thể tự sửa chữa được. Liên minh quốc tế nhân viên dịch vụ (SEIU) là một trong những tổ chức công nhân mạnh nhất trong cả nước, tập hợp các công nhân từ hàng trăm ngành công nghiệp để đấu tranh để trả tiền, lợi ích và điều kiện làm việc tốt hơn. Bạn có muốn tham gia cùng với đồng nghiệp của bạn để cải thiện nơi làm việc của bạn không? Hãy cho chúng tôi biết và một người tổ chức sẽ liên hệ với bạn về cách bạn bắt đầu quy trình thú vị này!