Khóa đào tạo này sẽ bao gồm một số khía cạnh chính sau khi bạn đánh giá có vi phạm hợp đồng hay không. Từ việc điền vào biểu mẫu khiếu nại, chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, leo thang khiếu nại để giải quyết cuối cùng, khóa đào tạo này nhằm cung cấp cho bạn một hộp công cụ để chuẩn bị bạn để chiến thắng bất bình.