Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Lời chào/Cuối cùngTên nơi làm việcLàm việc bằng email
alexander an toàn PSU - Trung tâm học thuật và giải trí sinh viên alsegura@pdx.edu
Allison Gammon PSU - Tòa nhà Trung tâm Đại học agammons@pdx.edu
corina truax PSU - Trung tâm Helen Gordon cmccay@pdx.edu
Rhett Sullivan PSU - Hội sinh viên tưởng niệm Smith rhetts@pdx.edu
Rob Fullmer PSU - Trung tâm Nghiên cứu và Giảng dạy Khoa học fullmer@pdx.edu
Đá Shayne PSU - Tòa nhà Broadway stonej@pdx.edu
Xavier Oberlander PSU - Hội trường Fariborz Maseeh (FMH) xavier@pdx.edu