Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Lorna Burnell Addus - Y tế Eugene Tổng Giám đốc
Lottie Kirtley Addus - Y tế Eugene Eugene phó chủ tịch
Donald Hitchcock Addus - Medford chăm sóc sức khỏe Medford phó chủ tịch
Nicole Weiler Addus - Salem chăm sóc sức khỏe Phó chủ tịch Salem
Donnell Beck Addus - Y tế Eugene Thư ký Thủ quỹ
Lottie Kirtley Addus - Y tế Eugene Đại biểu Hội đồng chung
Donald Hitchcock Addus - Medford chăm sóc sức khỏe Bargaining Delegate
Nhà máy từ thiện Addus - Y tế Eugene Bargaining Delegate
Nhà máy từ thiện Addus - Y tế Eugene Người quản gia
Donnell Beck Addus - Y tế Eugene Người quản gia
Donnell Beck Addus - Y tế Eugene Bargaining Delegate
Donald Hitchcock Addus - Medford chăm sóc sức khỏe Người quản gia
Lottie Kirtley Addus - Y tế Eugene Bargaining Delegate
Lottie Kirtley Addus - Y tế Eugene Người quản gia