Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
John Grimm AFH - Benton Tổng Giám đốc
Char Kreftmeyer AFH - Malheur Phó Chủ Tịch
Jamie Fletcher AFH - Malheur Thư ký Thủ quỹ
Sarah Groberg Ray AFH - Malheur Giám đốc Hội đồng Quận Nhà nuôi dưỡng Người lớn
Đất sét AFH-Washington Giám đốc Hội đồng Quận Nhà nuôi dưỡng Người lớn
anh chàng mạng AFH - Multnomah Giám đốc Hội đồng Quận Nhà nuôi dưỡng Người lớn
tom johnson AFH - Sông Hood Giám đốc Hội đồng Quận Nhà nuôi dưỡng Người lớn
Brandon Trujillo AFH - Josephine Tiếp viên trưởng toàn tiểu bang