Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Viole Thuresson Công Viên - Gold Hill | OPRD | Miền Núi - S Ctrl - V của Rogue Thương lượng thay thế
Sarah Heinsohn Công viên - Salem | OPRD | Văn phòng Trung tâm Tổng Giám đốc
Jennifer Burnett Công viên - Terrebonne | OPRD | Miền Núi - N Ctrl - Smith Rock Phó Chủ Tịch
Jill Nishball Công viên - Bend | OPRD | Miền Núi - Văn Phòng Miền Thư ký
Dave Padgett Công Viên - Chiloquin | OPRD | Miền Núi - S Ctrl - Collier Memrl Thủ quỹ
Elika Paki Công viên - Portland | OPRD | Vùng Thung lũng - Columbia - Tryon Creek Bargaining Delegate
Elika Paki Công viên - Portland | OPRD | Vùng Thung lũng - Columbia - Tryon Creek Tổng Hội đồng thay thế