Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Craig Kohanek OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Phó Chủ Tịch
Kerri Cope OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Thủ quỹ
Austin Leep Tài Nguyên Nước - Medford - OWRD Bargaining Delegate
Audrey nở OWEB - Salem | nợ Người quản lý - HOẶC Ban Tăng cường Lưu vực Đầu nguồn (OWEB)
Kerri Cope OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Steward - Tài Nguyên Nước
Marvin giàu OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Steward - Tài Nguyên Nước
Phil Marcy OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Steward - Tài Nguyên Nước
Arla Davis OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Steward - Tài Nguyên Nước
Carlos Ortiz-Turner OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Biên tập bản tin
Joan Smith OWRD - Salem | OWRD | Tòa nhà văn phòng North Mall Nhà sử học