Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Max Ragozzino Wilsonville | ODA Tổng Giám đốc
Josh Vlach Wilsonville | ODA Phó Chủ tịch - Portland
Michael Williams Nông nghiệp - Thác Klamath | ODA | Văn phòng Quận Medford SPI Phó chủ tịch - Salem
Tash Wilson Nông nghiệp - Eugene | ODA | Văn phòng hiện trường PPCP / IPPM Thư ký
Sandi Hiatt Nông nghiệp - Salem | ODA | Văn phòng trụ sở chính Thủ quỹ
phát ban Roberta Nông nghiệp - Salem | ODA | Văn phòng trụ sở chính Trưởng Steward
Cynthia Robinson Nông nghiệp - Salem | ODA | Văn phòng trụ sở chính Đại biểu Hội đồng chung
Aisha trẻ Nông nghiệp - Thác Klamath | ODA | Văn phòng Quận Medford SPI Bargaining Delegate
Michael Williams Nông nghiệp - Thác Klamath | ODA | Văn phòng Quận Medford SPI Bargaining Delegate
Tash Wilson Nông nghiệp - Eugene | ODA | Văn phòng hiện trường PPCP / IPPM Bargaining Delegate