Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Vệ Tinh Sáng Ủy ban người mù - Portland | OCB Tổng Giám đốc
Cassie Richard Ủy ban người mù - Portland | OCB Phó Chủ Tịch
Matthew Ballinger Ủy ban người mù - Portland | OCB Thư ký Thủ quỹ
Nicole Corbett Ủy ban người mù - Portland | OCB Bargaining Delegate
Nick King Ủy ban người mù - Portland | OCB Người quản gia
Jenna Atwood-Tarczon Ủy ban người mù - Portland | OCB Người quản gia