Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Khiên Brady Quận Linn - Trại giam vị thành niên Lochner RD Tổng Giám đốc
nhà máy Vernon Hạt Linn - Dịch vụ chung Phó Chủ Tịch
Erin Nye 503Salem Thư ký Thủ quỹ
Lisa Walker Quận Linn - Trại giam vị thành niên Lochner RD Thành viên HĐQT
Thomas Hussong-Kitô hữu Quận Linn - Khuyết tật phát triển Thành viên HĐQT
Erin Nye 503Salem Tổng Hội đồng thay thế